FR
Terug

Privacy Verklaring

CENTURY 21 Benelux Projects BVBA verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen.

Wij willen dat u weet dat u ons kunt vertrouwen wanneer u deze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Persoonlijke gegevens

Wanneer u een formulier op onze website invult, dan registreren wij de gegevens die u ons communiceert:

  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld, is het bedrijf CENTURY 21 Benelux Projects BVBA. Dit bedrijf beheert de website en heeft haar maatschappelijke zetel op het adres: Drève Richelle 167, 1410 Waterloo, België.

Wij verbinden ons ertoe alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy te behandelen. U kunt al uw vragen richten of via een e-mail op info@century21.be of door ons een brief te sturen op het volgende adres: Drève Richelle 167, 1410 Waterloo, België.

Hoe wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beschermd?

Persoonlijke gegevens worden op een beveiligde manier verzonden. We hebben echter wel een aantal veiligheidsregels voorzien zodat de servers waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, in de mate van het mogelijke worden beschermd tegen:

  • toegang of wijziging van uw gegevens door onbevoegden,
  • onjuist gebruik of bekendmaking van uw gegevens,
  • onwettige vernietiging of accidenteel verlies van uw gegevens,
  • onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Door uw gegevens door te geven via deze website, geeft u CENTURY 21 Benelux Projects BVBA bovendien uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonlijke gegevens aan CENTURY 21-kantoren in de Benelux en aan haar commerciële partners mee te delen voor commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld reclameacties.

Bewaren van de gegevens

CENTURY 21 Benelux Projects BVBA bewaart uw gegevens niet langer dan nodig in het kader van de verwerking ervan, rekening houdend met de opdracht van CENTURY 21 Benelux Projects BVBA die erin bestaat correct te kunnen antwoorden op de vragen van de klanten, de kwaliteit van de producten en diensten te verbeteren en de wettelijke verplichtingen na te leven.

Uw rechten

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, om foute en/of onvolledige gegevens te verbeteren, en om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing.

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen - met een kopie van uw identiteitskaart - via een e-mail op info@century21.be of door ons een brief te sturen op het volgende adres: Drève Richelle 167, 1410 Waterloo, België.

Wij zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de controlerende instantie.

Algemeen

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

  • De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)
  • De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming No. 2016/679 van 27 april 2016 ('GDPR').

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u ons steeds contacteren via een e-mail op info@century21.be of door ons een brief te sturen op het volgende adres: Drève Richelle 167, 1410 Waterloo, België.